O nama

Naše preduzeće

Osnovan sa misijom da pruža najkvalitetniju uslugu na tržištu, ARTPRES svojim poslovanjem nastoji da prati aktuelne trendove iz oblasti štampe, gravure, komercijalne grafičke industrije.

Tehnički kapaciteti kao i stalno ulaganje u nove tehnologije za proizvodnju i opremu grafike je pozicioniralo ARTPRES na tržištu kao preduzeće sa ozbiljnim pristupom i najkvalitetnijom uslugom.

Rekli su o nama

Izabrali smo ARTPRES zato što nam pored kvalitetne tehnike izrade uvek ponude i odlična likovna rešenja.
Zbog tačnosti, preciznosti i ozbiljnog pristupa već duži niz godina ostvarujemo partnersku saradnju.

Licencirani inženjer zaštite na radu, Zoran Jončić ALBO d.o.o.